/Files/images/hello_html_m74d20e81.png

Положення про Малу Академію Наук

І. Загальні положення

1.1. Шкільний осередок МАН є самостійним формуванням, яке об'єднує учнів здатних до наукового пошуку,
зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що
бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знань.

У секціях МАН проводиться колективна й індивідуальна робота з дітьми, створюються умови для практичної діяльності, пропагуються наукові розробки учнів.

1.2. До складу шкільного осередку МАН входять слухачі, кандидати і дійсні члени.

Слухачі: учні 8-11 класів, що виявляють цікавість до наукової діяльності, бажають одержати додаткові знання в окремих галузях науки і беруть участь вперше у роботі секцій відділень МАН або працюють кілька років, але не завершили своє дослідження.

Кандидати у члени МАН: учні-члени секцій, що виявляють здібності при поглибленому вивченні наукових дисциплін поза шкільною програмою; схильні до проведення наукових досліджень, технологічної творчості; виступають на конференціях, виставках, є призерами олімпіад, районних конкурсів-захистів.

Над темою науково-дослідної роботи працюють не менше 2-х років.

Дійсний член МАН: кандидат, що має самостійні праці, які визнані на обласному рівні і навчається в наукових секціях не менше 2-х років.

У своїй діяльності шкільний осередок Малої академії наук України керується:

- Конституцією України;

-Законом України „Про освіту";

- Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №896 від З листопада 1993р.;

- Наказом Міністерства освіти і науки України „Про комплексну програму заходів щодо залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень та розвитку Малої академії наук України" від 12.09.2003 №619;

- Положенням про Малу академію наук України затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006, № 90.

2. Мета і завдання шкільного осередку МАН:

- розвиток мережі: гуртків, творчих об'єднань тощо, удосконалення та підвищення ефективності їх діяльності;

- виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань;

- створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді та його стимулювання, пропаганда досягнень науки і техніки;

- виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей;

- активне залучення учнів до процесу самоосвіти та саморозвитку;

- удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів;

- підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.

Основні напрями роботи:

- залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів;

- навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;

- знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи;

- організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень;

- залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів;

- підготовка, організація та проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

3. Структура і організація роботи шкільного наукового осередку МАН

3.1.Навчально-виховний процес здійснюється за річним планом роботи, затвердженим директором школи, навчальними планами і програмами, дозволених до користування в навчальних закладах МОН України. Програмами і планами передбачається:

- проведення занять загально - розвивального напрямку;

- колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми та молоддю;

- збереження здоров'я учнівської молоді та періодичне вивчення рівня розвитку їхнього таланту.

3.2. Заснування наукових осередків, затверджується наказом керівника закладу освіти, на базі якого вони створені. Безпосереднє керівництво здійснює заступник директора школи з навчпльно-виховної роботи.

3.3. Науковий осередок в школі різнопредметний (в одному осередку ведуть направлену дослідницьку роботу учні з різним спрямуванням інтересів - історичним, біологічним, філологічним, обчислювальної техніки, математичним тощо).

3.4. Координаційна рада шкільного наукового осередка підпорядковується
координаційній раді районної наукової МАН, діють за власними планами роботи.

До ради шкільного наукового осередка можуть увійти педагоги-керівники секцій, учні - представники секцій та класів, члени шкільної адміністрації та батьки, які займаються науковою роботою в різних галузях і готові допомогти дітям організовувати науково-дослідницьку роботу.

Шкільний осередок провадить свою діяльність за напрямами науково - дослідницької роботи і структурно поділяються на одинадять відповідних відділень:

- філософії та суспільствознавства;

- історії;

- наук про землю;

- хімії та біології;

- екології та аграрних наук;

- технічних наук;

- комп’ютерних наук ;

- математики;

- фізики та астрономії;

- економіки;

- філології та мистецтвознавства.

Основними формами координаційної роботи є:

- районні семінари відповідальних за роботу міжшкільних та шкільних осередків районної філії територіального відділення МАН;

- методичні конференції, лекторії, практикуми, майстер - класи, круглі столи, тренінги.

Шкільний науковий осередок організовує свою діяльність у формі:

- регулярної роботи гуртків;

- індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалістів;

- науково - практичних конференцій;

- конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів;

- масових заходів: конкурсів, турнірів, змагань.

4. Права та обов'язки членів МАН.

4.1. Ефективність діяльності шкільного осередка МАН визначає права та обов’язки його членів.

До шкільного наукового осередка МАН учнів може вступити кожен, хто має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя - предметника.

Вік вступу до МАН - 14 років.

Після того, як учні визначаються з тематикою своїх наукових робіт і секцією, в якій працюватимуть, рада МАН складає розклад консультацій у кожній секції й затверджує тематику робіт кожної секції.

4.2. Учень, що бере участь у роботі МАН, має право:

- обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь тощо);

- отримати необхідну консультацію у свого керівника;

- мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової роботи;

- отримати рецензію на написану наукову роботу;

- виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конкурсі-захисті;

- подати свою роботу, що отримала високу оцінку на конкурс в район, область;

- надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів.

. Учень-член МАН зобов'язаний:

- регулярно й активно брати участь у засіданнях наукового осередка;

- періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні наукового осередка;

- брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях;

- виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання.

Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його наукової роботи. Учитель-керівник наукової роботи, яка отримала високу оцінку, має право на матеріальну винагороду.

Кiлькiсть переглядiв: 335

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.